Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

1. § Általános rész

A játékba regisztrálással a játékos ingyenes felhasználói szerződés kötésére vonatkozó kérelmet intéz a Playa Games Gmbh (a továbbiakban: üzemeltető) felé. Ezen felül, e-mail címe megadásával a felhasználó beleegyezik e-mail címe hitelesítésébe (l. 2. §). A kérelmetaz üzemeltető egy, a játékhoz való hozzáférést biztosító felhasználói fiók létrehozásával fogadja el. A felhasználói szerződés alapja jelen ÁSZF, amelynek elfogadását a felhasználó regisztrációjával erősíti meg. Kiegészítő megállapodások megkötésére nem kerül sor. Az üzemeltető kizárólag természetes személyekkel köt felhasználói szerződést. A felhasználói szerződés határozatlan időre szól és mindkét fél bármikor, azonnali hatállyal, írásban, e-mail értesítés útján megszüntetheti. A felhasználó ezután már nem formálhat igényt felhasználói fiók nyitására, továbbá annak üzemeltetésére és az elérhetősége fenntartására, illetve a játékban való részvétel lehetővé tételére . Az üzemeltető fenntartja azon jogát, hogy a játékot bármikor továbbfejlessze, vagy módosítsa, illetőleg az üzemeltetést indokolás nélkül megszüntesse. Az üzemeltető jelen ÁSZF-et bármikor módosíthatja. Az üzemeltető kellő időben és kifejezetten felhívja a felhasználó figyelmét a változásokra. A felhasználó a felhívást követő ismételt játékkal (bejelentkezéssel) elfogadja a módosított ÁSZF-et.

2. § Fiók / A virtuális javak tulajdonjoga

A fiók nevének minimális hossza 3 karakter. A név tartalmazhat betűket, számokat, szóközöket és egyes speciális karaktereket is, viszont nem állhat kizárólag számokból. A fiók nevének kiválasztásakor a felhasználó köteles tiszteletben tartani az élő/létező személyek vonatkozó személyiségi jogait. Ugyanez vonatkozik hasonlóképpen a csoportok elnevezésére, amelyek ennek megfelelően nem nevezhetők el létező szervezetek, társaságok, vagy márkák alapján. Az összes fiók, az ezekhez tartozó értékek, erőforrások, tárgyak, stb. a játékban virtuális javak. A felhasználó kizárólagos használati jogot szerez felhasználói fiókjához, és nem kizárólagos használati jogot minden egyéb virtuális javakhoz. A használati jogok a felhasználói szerződés érvényességéhez kötötten időben korlátozottak, kivéve, amennyiben a játékban ennél rövidebb idő kerül meghatározásra. A felhasználó a virtuális javakra vonatkozóan a használati jogon túl semmilyen tulajdonjoggal, vagy egyéb joggal nem rendelkezik. Mindez vonatkozik a felhasználó részére a prémium terv keretében (10. §) elérhetővé tett virtuális javakra is. A felhasználó nem jogosult a fiókját másik játékvilágba, vagy másik kiszolgálóra áthelyezni. A virtuális javak játékon kívüli használata, értékesítése, megvásárlása, eladása, elajándékozása, vagy elcserélése tilos. Az ilyen műveletre tett kísérlet már önmagában is felelősségre vonást eredményezhet. A fiók elérési adatainak értékesítése, illetőleg bármilyen átruházása tilos. Minden játékos maga felel elérési adatainak biztonságáért és köteles biztonságos jelszót választani. Az üzemeltető a virtuális javak elvesztéséért semmilyen felelősséget nem vállal. Kétség esetén a felhasználó köteles bizonyítani azt, hogy az őt ért kárért nem felelős, és az nem a nem biztonságos jelszó választása, illetve a jelszó nem megfelelő kezelése miatt következett be.

A fiókot érvényes e-mail címmel kell hitelesíteni. Amennyiben a megadott e-mail cím nem érvényes, az üzemeltető fenntartja a fiók zárolásának, vagy törlésének jogát. A játékba történő regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a megadott e-mail cím ellenőrzése céljából részére e-mailt küldjön, és szavatol azért, hogy jogosult ezen e-mail cím használatára. A felhasználó köteles kártalanítani az üzemeltetőt az esetlegesen felmerülő azon károk vonatkozásában, amelyek olyan e-mail cím megadása miatt keletkeznek, amelynek használatára a felhasználó nem jogosult. Az üzemeltető fenntartja továbbá a nem használt fiókok bizonyos idő elteltével történő törlésének jogát.

3. § Szerzői és felhasználási jogok

A játék szerzői és felhasználási jogainak tulajdonosa az üzemeltető és adott esetben a licencadó. A felhasználási jogok tulajdonosa kizárólagosan az üzemeltető. A rendelkezésre bocsátott grafikák, hanganyagok, mozgóképek és szövegek sokszorosítása, vagy használata más elektronikus, vagy nyomtatott publikációkban kifejezetten tilos az üzemeltető egyértelmű engedélye nélkül. A fentiek minden felhasználási módra vonatkoznak (TV, online adás, rádió, internet, e-mail, nyomtatás, stb.) A játék minden üzleti célú felhasználása az üzemeltető kifejezett írásos engedélyéhez kötött. Ha kérdései vannak, vagy útmutatásra van szüksége, illetőleg, ha saját szerzői, vagy felhasználói jogainak esetleges megsértését észlelte, részletes információk megadásával azonnal forduljon az üzemeltetőhöz. Az üzemeltető megalapozott információk esetén azonnal intézkedik az ügyben.

4. § Több fiók használata / fiók megosztása/ fiók-helyettesítés

Minden játékos kiszolgálónként egy fiókot vehet igénybe a játékhoz. Ha egy játékos több fiókot használ, az érintett fiókok tartósan zárolásra kerülhetnek.
Egy fiókot csak egy személy használhat. A fiókmegosztás, vagyis egy fiók több személy által, felváltva történő használata tilos.
A fentiek nem vonatkoznak a fiók-helyettesítésre. Ilyenkor egy adott felhasználó játszik egy másik, akadályoztatott felhasználó fiókjával. A fiók-helyettesítés időszaka legalább 24 óra, de legfeljebb 21 nap. Ezen időszak alatt a helyettesített fiók eredeti felhasználója nem jelentkezhet be. A fiók-helyettesítés teljes művelete a fiók létrehozójának kockázatára valósul meg. A hozzáférési adatok átadása fiók-helyettesítés céljából a fiókban nem kívánt változások bekövetkeztének nagy mértékű kockázatával jár. A fiókban történő változások, veszteségek, vagy a fiók törlése kapcsán az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az üzemeltető kiváltképp nem vállal felelősséget ezen túlmenően a fiókhoz tartozó prémium fizetőeszköz felhasználására.

5. § Hibák kihasználása és szkriptelés / csalás

A felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek túlzott mértékű adatátvitellel terhelik a kiszolgálót (például automatikus frissítés), vagy alkalmasak arra, hogy befolyásolják a játék alakulását. Különösen szigorúan tilosak továbbá az olyan automatikus, vagy félautomatikus szkriptek, amelyek lekérdezik az adatbázist, vagy játékmechanizmusokat indítanak el. Az ÁSZF ilyen jellegű megsértése esetén a megfelelő fiók előzetes figyelmeztetés nélkül zárolásra, vagy törlésre kerül. Az üzemeltető fenntartja okozott kár és az ezzel kapcsolatosan felmerült költségek megtérítésére vonatkozó igényét és az ennek érvényesítésére irányuló eljárás megindításával kapcsolatos jogát. Minden játékos köteles az általa felismert programhibákat haladéktalanul jelenteni az üzemeltető felé. Az, aki saját, vagy más részére a fenti programhibákat előny szerzésére használja fel, fiókja zárolásával számolhat. Bármely programhiba szándékos előidézése csak akkor engedélyezett, ha az érintett játékost arra az ügyfélszolgálat munkatársa hívja fel.

6. § Magatartási szabályok

Idegen termékek, ajánlatok, honlapok, vagy cégek megnevezése, hivatkozása, valamint reklámozása semmilyen formában nem engedélyezett.

Az olyan fiókok, amelyek felhasználóik által, a játék során megadott szövegekkel, leírásokkal, nevekkel, céhnevekkel, céhleírásokkal, bejegyzésekkel, hiperhivatkozásokkal, vagy üzenetekkel túllépik a jó erkölcs határait , és így bármely személyt megsértenek, vagy hatályos jogszabályt sértenek (különös tekintettel a fiatalkorúak védelmét szolgáló jogszabályokra), valamint erre alkalmas tartalmakra mutató hivatkozásokat adnak meg, az üzemeltető által módosíthatók, vagy zárolhatók, továbbá az adott fiókok zárolhatók, vagy törölhetők. Mindemellett a felhasználónak számolnia kell a jogi úton történő felelősségre vonással is. Az üzemeltető nem azonosul a felhasználó által megadott, vagy hivatkozott szövegekkel. Ellenőrzés csak szúrópróbaszerűen, illetőleg konkrét információ alapján történik. A felhasználó a játékban, különösképpen a fórumban, saját magát más felhasználóként, az ügyfélszolgálat munkatársaként, ügyfélszolgálati csoportvezetőként, adminisztrációs munkatársként, community managerként, vagy üzemeltetőként nem tüntetheti fel, és más felhasználókat sem fenyegethet szankciókkal.

7. § A játék nyelve

A játék és a fórum hivatalos nyelve a mindenkori kiszolgálón az adott kiszolgálón található játékszövegek nyelvéhez igazodik. A karakterleírásokban, céhüzenetekben és játékon belüli üzenetekben idegen nyelv használata a fiók zárolásához, vagy törléséhez vezethet, mivel ellenkező esetben nem tarthatók be a magatartási szabályok. Kivételt képeznek ez alól az angol és latin idézetek a karakter-, és céhleírásokban.

8. § A szabályok érvényesítése

A szabályok érvényesítését egy community managerekből (CoMa), játékszemélyzetből és ügyfélszolgálati munkatársakból álló csapat végzi. Ezen személyek kizárólag az ügyfélszolgálati felületen keresztül, a felhasználó fiókjában megadott e-mail cím megjelölésével egyidejűleg értesítendőek, így garantálható a felhasználói adatok bizalmas kezelése. Amennyiben a felhasználó úgy próbálja megkerülni bármely játékfelügyelő döntését, hogy ugyanazzal az esettel egy másik játékfelügyelőt is megbíz, fiókja zárolását és törlését kockáztatja. Mindez kizárja a panasz lehetőségét, tekintettel arra, hogy az az ügyfélszolgálati űrlap megfelelő kitöltésével nyújtható be.

9. § Adatvédelem

A játékba történő regisztrációhoz igen kevés adat szükséges. Az e-mail cím mellett szükség van egy jelszóra és a bejelentkezéshez egy álnévre. Az üzemeltető ezeket az információkat az adatvédelmi törvénynek megfelelően, a hatályos törvények (pl. Német Szövetségi Adatvédelmi Törvény (BDSG) és a Német Telemédia Törvény (TMG)) szigorú betartásával használja. A TMG 13. § 2. bek. 4. pont alapján a felhasználó az adatai felhasználására vonatkozó engedélyét a jövőre nézve megvonhatja fiókja játékbeállítások menüjében történő törlése útján.


10. § Költségek

A játék teljesen ingyenesen játszható. A regisztrálás és a játék nem jár automatikusan felszámolható költségekkel és díjakkal, ugyanakkor a játékosnak díjfizetés ellenében lehetősége nyílik arra, hogy prémium fizetőeszközöket vásároljon a fiókjához. Ennek díjai a vonatkozó játékmenüben kerülnek feltüntetésre. A prémium fizetőeszköz a játékban további tartalom vásárlására szolgál (különleges tárgyak, közlekedési eszközök, és más játékbeli előnyök), ugyanakkor nem keletkeztet jogot ezen előnyök rendelkezésre állására, vagy követelésére. Az ilyen tartalom eléréséhez szükséges prémium fizetőeszköz mennyisége előzetesen meghatározásra kerül. Mivel az ilyen további tartalom csak akkor használható fel, ha a megfelelő mennyiségű prémium fizetőeszköz a felhasználó fiókjában rendelkezésre áll, további költség ezzel kapcsolatosan nem merülhet fel. A prémium fizetőeszköz használatával a felhasználó nem kizárólagos jogot szerez a választott előnyre, amely viszont csak és kizárólag az adott felhasználói fiókra nézve vehető igénybe. Ha a játékban másképp nem kerül meghatározásra az előny érvényességének időtartama, az jelen megállapodás érvényességének ideje alatt érvényes. A korlátozott használati jogon túlmenő minden egyéb jogosultság az üzemeltetőé marad.
Az üzemeltető különböző fizetési módokat tesz lehetővé, amelyek közül a felhasználó szabadon választhat. E célból az üzemeltető megállapodásokat köt harmadik személyként funkcionáló szolgáltatókkal, így pl. pénzintézetekkel. Ezen szolgáltatók a fizetési folyamat során bizonyos esetekben külön szerződéses jogviszonyt létesítenek a felhasználóval. Ilyen esetekben a szolgáltató általános szerződési feltételei érvényesülhetnek. A szolgáltatók egy része - különösen telekommunikációs és mobilkommunikációs szolgáltatók – ilyen esetekben a felhasználó elsődleges szerződő partnerévé válik. Ilyenkor az üzemeltető az adott szolgáltató felé teljesíti szolgáltatásait, amely a felhasználói kötelezettség jogosultjává válik. Ezen szolgáltatók a fentieknek megfelelően saját nevükben, és nem az üzemeltető nevében gyűjtenek be kintlévőségeket. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése lenne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
A kiskorú játékosok védelme érdekében a játékban pénz nem nyerhető, illetőleg jutalék nem fizethető (Ifjúságvédelmi törvény (JuSchG), 6 § 2. bek.). Ez azt jelenti, hogy a fizetőeszköz egységei nem válthatók át valódi pénzre, vagy fizethetők ki ily módon. A felhasználói szerződés megszűnésével egyidejűleg az ezen egységekre vonatkozó követelés is megszűnik.
Amennyiben a felhasználó kiskorú, a fizetőeszköz egységeinek megrendelésével kifejezetten kijelenti, hogy az egységek megvásárlására szolgáló fizetési eszközt kifejezetten erre a célra, illetőleg szabad felhasználás céljából kapta.

11. § Visszavonás joga
A szerződés írásban (pl. levélben, vagy ügyfélszolgálati űrlapon keresztül), indokolás nélkül, 14 napos határidővel vonható vissza. A határidő a nyilatkozat szöveg formában történt kézhezvételétől számítandó, amely időpont nem eshet a szerződés keletkezését megelőző időpontra, illetve az EGBGB (a Német Polgári Törvénykönyvet hatályba léptető törvény) 246. cikk 2. §-ában, és az ehhez kapcsolódó 1. § 1. és 2. pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségünk teljesítését, valamint az EGBGB 246. cikk 3. §-ához kapcsolódó, a BGB (Német Polgári Törvénykönyv) 312e. § 1. pontjának 1. mondatában foglalt kötelezettségeink teljesítését megelőző időpontra. Mivel a felhasználó személyes adatait nem bocsátja rendelkezésünkre, rendszerünk a bemeneti hibák felismerése során kizárólag technikai szabványokat vesz alapul. A visszavonási határidő betartásához megfelelő időben kell elküldeni a felmondást a következő címre:

Impresszum

Érvényes visszavonás esetén a mindkét fél által teljesített szolgáltatások visszajárnak, és minden ily módon elért előny visszafizetendő. Amennyiben Ön nem tudja visszatéríteni a teljesített szolgáltatást, e tekintetben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kifizetések visszatérítésére rendelkezésre álló határidő 30 nap. Az Ön szempontjából ezen határidő a visszavonási nyilatkozat elküldésével kezdődik, míg a mi szempontunkból annak kézhezvételével.
Visszavonási joga idő előtt megszűnik, amennyiben a szerződés teljesítése mindkét fél részéről az Ön kifejezett kérésére azelőtt végbement, mielőtt visszavonási jogát gyakorolta volna. Az általános vélelem szerint ez a felhasználói fiók használatának megkezdésével megtörténik.

12. § Záró rendelkezések

Az üzemeltető csak szándékosság és súlyos gondatlanság esetén vállal felelősséget a játék használatával összefüggésben felmerülő károkért. A felhasználó üzemeltetővel szembeni igényeinek átruházása harmadik személyre kizárt.

A szerződésre kizárólagosan a Német Szövetségi Köztársaság törvényei vonatkoznak, az ENSZ kereskedelmi jogának és a nemzetközi magánjog rendelkezéseinek kizárásával. Amennyiben a felhasználóra vonatkozóan Németországban az általános illetékesség szabályai szerint az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy a német kereskedelmi törvény szerint a felhasználó kereskedőnek minősül, jogvitákban az üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróság hoz döntést. Az üzemeltető emellett jogosult a felhasználó személyére vonatkozóan általános illetékességgel rendelkező bíróságon történő kereset indításra is.

Amennyiben jelen feltételek egyes részei nem, már nem, vagy részben nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, az nem érinti a fennmaradó részek tartalmát és érvényességét. Az érvénytelen részt olyan szabályozással kell helyettesíteni, amely gazdasági szempontból legjobban megfelel az eredeti célnak.